» » » »

Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính - Theo Thông tư số 175.

Thông tin chung về Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính.

Name: Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Version:

Users viewed: 252

Downloads: 100

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 11 Apr, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 11 Apr, 2013


Operating System: Tài liệu

Short description: Theo Thông tư số 175

Platform/OS: PDF Reader/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

Đơn vị báo cáo: ………………

Địa chỉ: …………………………

Mẫu số B 09a – DNMG

(Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC

ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)

[H3][KW]BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

[/KW]

Quý … năm ...[/H3]

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày …/…/…).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3. Hình thức kế toán áp dụng.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Giải trình về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (nếu có).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phần mềm Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: PDF Reader. Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính ngay

Tìm thêm: thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, bản thuyết minh báo cáo tài chính, tải thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, thuyết minh tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo nộp cuối năm, thông tư số 175, bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, download bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, download bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc free, free bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc download, .

Giao diện


Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Thảo luận về "Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính hoặc liên quan

Bản thuyết minh Báo Cáo Tài Chính
Ban hành theo QĐ 15

Thuyết minh BCTC theo QĐ48
Ban hành theo QĐ 48

Bút chì thông minh
ứng dụng giúp trẻ học tập nhanh chóng

Minh chủ Võ Lâm 3 for Android
Game Minh chủ Võ Lâm

Bé thông minh chủ đề cây cối for Android
Khám phá thế giới cây cối

Bé thông minh chủ đề cây cối for Android
Khám phá thế giới cây cối

Thuyết trình cấu trúc thị trường tài chính
Đại cương môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Xara Photo & Graphic Designer
Công cụ chỉnh sửa ảnh, vẽ minh họa và thiết kế

Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân
Biểu mẫu

Bé thông minh chủ đề vận tải for Android
Khám phá thế giới phương tiện vận tải

StyleCapture
Chương trình Chụp ảnh màn hình thông minh

Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công
Kiến thức về tầm quan trọng của việc phát triển chỉ số thông minh cảm xúc (EQ)

Minh Châu Tam Quốc
Game nhập vai cho mobile

Mẫu template thuyết trình độc đáo
Mẫu PowePoint chủ đề thuyết trình du lịch

SMART Utility 1.0 - Công cụ thông minh để tinh chỉn

Tư tưởng Hồ Chí Minh

WebShot - chụp lại hình ảnh minh họa của một tr

Bài giảng lý thuyết Răng hàm mặt
Chuyên đề lý thuyết nha khoa

Đáp án 56 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bắt Chữ - Duoi Hinh Bat Chu
Đuổi hình bắt chữ cho Android


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.75.91, request_method: POST, time: 25 November, 2015 23:57:23 (HANOI - VIETNAM).