» » » »

Công văn 2172/BHXH-VP - Chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban h.

Thông tin chung về Công văn 2172/BHXH-VP.

Name: Công văn 2172/BHXH-VP

Version:

Users viewed: 85

Downloads: 73

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 13 Apr, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 7 Feb, 2014


Operating System: Tài liệu

Short description: Chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban h

Platform/OS: File Word/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

Công văn 2172/BHXH-VP chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------------

Số: 2172/BHXH-VP

V/v chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông và Công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền quán triệt Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không dân dụng và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

2. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật giao thông; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo thông báo của cơ quan công an.

3. Thường xuyên báo cáo kết quả chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức về BHXH Việt Nam.

Giao Văn phòng BHXH Việt Nam tổng hợp tình hình thực hiện chung của toàn ngành và báo cáo kết quả với Tổng Giám đốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đỗ Thị Xuân Phương

Phần mềm Công văn 2172/BHXH-VP có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: File Word. Công văn 2172/BHXH-VP được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Công văn 2172/BHXH-VP ngay

Tìm thêm: công văn 2172 bhxh vp, chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công văn 2172 bhxh vp, download công văn 2172 bhxh vp, download công văn 2172 bhxh vp free, free công văn 2172 bhxh vp download, .

Giao diện


Công văn 2172/BHXH-VP

Thảo luận về "Công văn 2172/BHXH-VP" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Công văn 2172/BHXH-VP hoặc liên quan

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH
Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con

QĐ về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng
Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH

Sách Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan
Tài liệu bổ sung các kiến thức về kế toán

Luật giao thông đường bộ và NĐ 34/2010/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm giao thông đang áp dụng hiện nay

Luận văn kế toán tiền lương
Tài liệu luận văn chuyên ngành kế toán

Luật bảo hiểm xã hội
Chế độ bảo hiểm xã hội

Học Luật Giao Thông cho Windows Phone
Ứng dụng học luật giao thông tại Việt Nam

Luận văn Thạc Sĩ CNTT
Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu tờ khai tham gia BHXH

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp
Thủ tục thanh toán tiền trợ cấp

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Mẫu số A01 - TS

Môn Ngữ Văn
Đề thi thử ĐH lần 2 năm 2013 - THPT Đoàn Thượng

Trắc nghiệm giao thông
Phần mềm Trắc nghiệm luật giao thông đường bộ Việt Nam

Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan

Luật giao thông đường bộ Việt Nam for iOS
Câu hỏi về luật giao thông đường bộ

Textsave
Chia sẻ văn bản miễn phí

Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo
Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 18

Luận văn Kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp
Tài liệu thực hành kế toán

Stop Reading!
Đọc văn bản tiếng Anh thành tiếng

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng
Tin học căn bản cho mọi người


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.69.19, request_method: POST, time: 24 November, 2015 17:04:29 (HANOI - VIETNAM).