» » » »

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề kiểm tra môn Hóa.

Thông tin chung về Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học.

Name: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học

Version:

Users viewed: 1,862

Downloads: 435

Comments: 1

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 5 Apr, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 5 Apr, 2013


Operating System: Tài liệu

Short description: Đề kiểm tra môn Hóa

Platform/OS: PDF Reader/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

[KW]ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC[/KW], HỌC KỲ II, LỚP 9

Đề số 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Khí clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo sản phẩm là muối?

A. Fe, KOH, H2O C. Cu, Al , H2O

B. KOH, Fe, Al D. H2, Ca(OH)2, Mg

Câu 2. [KW]Cacbon[/KW] phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tạo sản phẩm có [KW]đơn chất[/KW] [KW]kim loại[/KW]?

A. Fe, CuO, O2 C. PbO, ZnO, Fe2O3

B. Ca, Fe2O3, CuO D. H2, CuO, PbO

Câu 3. Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một [KW]dung dịch[/KW]?

A. K2CO3 và HCl C. NaNO3 và KHCO3

B. K2CO3 và Ca(OH)2 D. KHCO3 và NaOH

Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu [KW]dung dịch brom[/KW]?

A. CH4, C6H6 C. CH4, C2H2

B. C2H4, C2H2 D. C6H6, C2H2

Câu 5. Dãy nào sau đây gồm các chất đều [KW]phản ứng[/KW] với [KW]dung dịch NaOH[/KW]?

A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n C. CH3COOH, C6H12O6

B. CH3COOC2H5, C2H5OH D. CH3COOH, CH3COOC2H5

Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với [KW]kim loại natri[/KW]?

A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n C. C2H5OH, (-C6H10O5-)n

B. CH3COOH, C2H5OH D. C2H5OH, CH3COOC2H5

Câu 7. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có phản ứng với [KW]dung dịch axit clohiđric[/KW] tạo ra [KW]axit axetic[/KW]?

A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n, PE, CH3COONa.

B. CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC, CH3COONa.

C. CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH, (CH3COO)2Mg.

D. CH3COONa, CH3COOC2H5, (CH3COO)2Mg.

Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tham gia [KW]phản ứng thuỷ phân[/KW]?

A. Tinh bột, xenlulozơ, PVC

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo

C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (2,5 điểm): Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi bình không dán nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4

Hãy nêu[KW] phương pháp hóa học[/KW] để phân biệt mỗi bình đựng khí nào. Dụng cụ, hóa chất coi như có đủ. Viết các [KW]phương trình hóa học [/KW](nếu có).

Câu 10. (3, 5 điểm): Có hỗn hợp A gồm [KW]rượu etylic [/KW]và[KW] axit axetic[/KW]. Nguời ta thực hiện thí nghiệm với hỗn hợp A và thu được kết quả như sau:

- Nếu cho A phản ứng với[KW] natri dư[/KW] thì sau phản ứng thu được 4,48 lít [KW]khí không màu[/KW] .

- Nếu cho A phản ứng với[KW] Na2CO3[/KW] dư và dẫn khí tạo thành qua [KW]bình đựng nước vôi trong dư [/KW]thì thu được 10 gam [KW]kết tủa[/KW].

1. Hãy viết các phương trình hoá học.

2. Tính[KW] phần trăm khối lượng [/KW]mỗi chất trong hỗn hợp A. Các[KW] thể tích khí[/KW] đều được đo ở [KW]điều kiện tiêu chuẩn[/KW]. (Ca= 40, C= 12, H= 1, O = 16)

Phần mềm Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: PDF Reader. Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học ngay

Tìm thêm: đề kiểm tra học kì ii lớp 9 môn hóa học, download đề kiểm tra học kì ii lớp 9 môn hóa học, download đề kiểm tra học kì ii lớp 9 môn hóa học free, free đề kiểm tra học kì ii lớp 9 môn hóa học download, đề kiểm tra học kì môn hóa học, tải đề kiểm tra học kì môn hóa học, đề kiểm tra học kì môn hóa học, đề kiểm tra học kì lớp 9, hóa học lớp 9, .

Giao diện


Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học

Thảo luận về "Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học" (1).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

#1 | By vang seo nha | 19.5.2014 10:12:48
dot chay hoa toan 3 gam mot hop chat huu co A thay sinh ra 6,6 gam khi CO2 va 3,6

Phần mềm tương tự Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học hoặc liên quan

Kiểm tra IQ
Phần mềm kiểm tra chỉ số thông minh IQ cho Android

Memtest86
Phần mềm kiểm tra RAM tốt nhất

Securable
Kiểm tra bộ vi xử lý có hỗ trợ tính năng ảo hóa

GS Typing Test
Kiểm tra tốc độ đánh máy

MD5 Checker
Kiểm tra mã MD5

LanTopolog - khám phá, ảo hóa và kiểm tra topo mạn

Qui trình tổ chức một sự kiện PR
Ngành Quản trị kinh doanh

ParkDale
Kiểm tra tốc độ ổ đĩa cứng

Hardware Assisted Virtualization Detection Tool
Khả năng ảo hóa của bộ xử lý

IQ-Game
Ứng dụng kiểm tra IQ cho điện thoại Nokia

Kiểm tra số đẹp for iOS
Ứng dụng xem số điện thoại đẹp

SFV Checker
Kiểm tra khối lượng lưu trữ các file đầy đủ và chính xác

Kiểm tra IQ for Android
Câu hỏi kiểm tra IQ

VTzilla for Firefox
Kiểm tra virus cho các file trước khi tải về

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3
Thư viện đề kiểm tra toán lớp 3

10fastfingers
Kiểm tra tốc độ đánh máy hiệu quả

DiskEncryptor
mã hóa đĩa CD/ổ cứng toàn diện

FotoStop
Mã hóa dữ liệu lưu trữ

3G Test
Công cụ kiểm tra và đánh giá tốc độ kết nối mạng

Toolwiz Care
Một bộ sưu tập tiện ích cho hệ thống


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.75.91, request_method: POST, time: 29 November, 2015 14:34:08 (HANOI - VIETNAM).