» » » »

luyện thi IOE - Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS.

Thông tin chung về luyện thi IOE.

Name: luyện thi IOE

Version:

Users viewed: 7,182

Downloads: 3,535

Comments: 9

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 29 Mar, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 11 Feb, 2014


Operating System: Tài liệu

Short description: Trắc nghiệm tiếng anh thi IOE cho học sinh THCS

Platform/OS: File Word/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

[KW]BỒI DƯỠNG IOE[/KW] 9/ 2

LÀM BÀI TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG CÁC CÂU SAU

Phong is tired _ _ _ _ _ _ _ he stayed up late watching TV.

We are talking about the preservation of _ _ _ _ _ _ _ resources.

Everyone must take part in ( prevent / preventing / prevented / to prevent ) deforestation.

If you live in this small town, you ( aren`t / couldn`t / can`t / didn`t ) earn much money.

I think people should take ( better / much / lot / many ) care of protecting the environment.

Jane is driving very fast because she wants to go to the meeting _ _ time.

Save the environment from ( polluting / being polluted / polluted / pollute ) by putting all the trash into the waste bins.

( prevent / end / fence / nonsense )

If we ( won`t do / wouldn`t do / didn`t do / don`t do ) anything to prevent this deforestation, there will be big floods every year.

Plating ( a flow of / a row of / a mass of / a piece of ) trees along the streets will bring us more fresh air.

Dung was very good _ _ playing table tennis when he was at university.

First of all, the Internet is a very fast and convenient way _ _ _ us to get information.

No animals run so fast _ _ the Cheetah.

That house has been built since January, hasn`t _ _ ?

I promise _ _ study harder to pass the next exam.

The teacher divided class _ _ _ _ 4 groups to discuss the problem of water pollution in their town.

Hung is ( disappoint / disappointed / disappointing / disappointment ) that people have destroyed this land.

Every one should be responsible in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the environment.

( disappointed/ prevented / covered / persuaded )

Cuong didn`t get good marks ( because / as / since ) he didn`t try his best to study harder.

We are afraid to say that we don`t agree _ _ _ _ your project. It causes many bad things to the environment.

The streets are full _ _ garbage.

My former teacher has complained to the students _ _ _ _ _ the noise.

We will provide you _ _ _ _ plastic bags.

Please tell your teacher the reason _ _ _ your absence yesterday.

Học thuộc lòng các từ vựng sau ( đọc và viết các từ nhiều lần )

Pollution (n) sự ô nhiễm ; pesticide (n): thuốc trừ sâu; shore (n) bờ biển

Disappointed (adj ) thất vọng environment (n) môi trường garbage (n) rác thải

Deforestation (n)nạn phá rừng; volunteer (n)tình nguyện viên; dynamite (n)thuốc nổ

rubbish (n) rác thải; nonsense (n) sự vô nghĩa; prevent (v) ngăn chặn; reason: lí do

natural resources (n) tài nguyên thiên nhiên; protect (v) bảo vệ; plastic (adj) nhựa

responsible : có trách nhiệm; fence (n) hàng rào = hedge (n); complain(v) phàn nàn

provide someone with something # provide something for someone ( cung cấp )

BỒI DƯỠNG IOE 6/ 2

LÀM BÀI TẬP VÀ HỌC THUỘC LÒNG CÁC CÂU SAU

Can you wait _ _ _ me ? I`m doing my homework at the moment.

(nice / uncle / office / distance )

I`m very thirsty. I need (many / a lot of / a few / few ) water now.

My mother is fond of _ _ _ _ _ _ _ fashion magazines.

Does she tell ( to you / you / your / for you ) the story about her family ?

Thank you _ _ _ helping me with this homework.

Our school _ _ _ six floors.

Mai wants to _ _ a singer. She can sing ( beauty / beautiful / beautifully ).

Odd one out ( best / worst / least / less ).

_ _ _ _ do you have Math ? - Every Monday and Thursday

I don`t like history _ _ _ _ _ _ _ it`s very difficult.

I like travelling around the _ _ _ _ _ .

Mr. Nam often _ _ _ _ _ _ _ to work by motorbike.

He practices ( play / playing / to play / to playing ) the piano every afternoon.

My daughter enjoys ( listening / listen / listens / to listen ) to music.

Odd one out ( where / white / what / who )

These are ( we / our / us/ ours ) cats.

All his books are _ _ the shelf over there.

Mai has _ _ toys in her room.

Could you tell me how ( get /getting /to get /to getting ) to Hoa Binh hospital?

( busy / uncle / tub

Phần mềm luyện thi IOE có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: File Word. luyện thi IOE được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải luyện thi IOE ngay

Tìm thêm: luyện thi ioe, download luyện thi ioe, download luyện thi ioe free, free luyện thi ioe download, luyện thi ioe, ioe, thi ioe, tiếng anh ioe, tiếng anh ioe lớp 9, tiếng anh ioe thcs, .

Giao diện


luyện thi IOE

Thảo luận về "luyện thi IOE" (9).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

#1 | By minhthu | 17.10.2014 13:03:58
em ko the dang ki thi ioe xin lam on hay chi dan em xin cam on

#2 | By minhthu | 17.10.2014 13:00:40
em muon thi ioe em xin hua se lam thuc tot xin cam on

#3 | By Như Ngố | 21.3.2014 20:17:05
Hay :'h có vẻ thích ^^ thêm nhìu nhìu đuê :'p

#4 | By Tuyết Trinh | 13.3.2014 15:07:18
mình tải không được phần mềm này. Giúp mình với. Thanks.

#5 | By Chang Min | 11.2.2014 21:13:08
hì. hôm trước tớ thi ioe huyện đk có 1240 điểm thôi ạ. nhưng vẫn pải thi tỉnh. k bít làm nào để ôn nứa.

#6 | By thao | 12.1.2014 10:31:22
hay lam. hom no tui thi cap huyen dc co 760 diem . ve ma bi co cho an chui . that da doi .

#7 | By votuanviet | 8.1.2014 20:05:14
derenluyenkienthucioetrongmang.

#8 | By Ho Xuan Phuong | 6.8.2013 07:23:58
xin chi cho cach dow phan mem

#9 | By nguyen hoang | 6.8.2013 07:07:38
codao duoc phan mem deo dau

Phần mềm tương tự luyện thi IOE hoặc liên quan

Đề luyện thi IOE, vòng thi cấp huyện bảng A
Đề thi tiếng anh trên mạng

Giáo án bồi dưỡng HSG tiếng anh thi IOE lớp 5
Năm học 2013 - 2014

Đề thi tiếng anh IOE Lớp 5 Vòng 14
Luyện thi IOE trên internet 2013 - 2014

IOE for Android
Ứng dụng Luyện thi tiếng anh IOE trên Android

Luyện thi Tiếng anh IOE lớp 5 cấp huyện
Đề ôn thi tiếng anh trên mạng

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 10 vòng 10
Tài liệu luyện thi Violympic 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE Lớp 10 vòng 18
Luyện thi IOE trên mạng 2013 - 2014

Đề luyện thi tiếng anh IOE lớp 6 - Vòng 8
Đề thi tiếng anh trên mạng

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 10 vòng 7
Luyện thi Violympic trên mạng năm 2013 - 2014

Thi IOE trên mạng Lớp 3 - Vòng 9
Luyện thi tiếng Anh trên mạng - Năm học 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 2
Luyện tiếng anh trên internet 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 14
Luyện thi tiếng anh trên mạng 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 4
Luyện Tiếng Anh trên internet 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE Lớp 9 vòng 21
Luyện thi trên mạng - Năm 2013

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 13
Luyện tiếng anh trên internet 2013 - 2014

Đề thi IOE Lớp 5 Vòng 4
Tiếng Anh trên mạng Năm 2013

Đề thi Tiếng Anh IOE Lớp 9 vòng 20
Tiếng Anh trên mạng - Năm 2013

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 11
Luyện tiếng anh trên internet 2013 - 2014

Đề thi Tiếng Anh IOE lớp 7 vòng 6
Luyện Tiếng Anh trên mạng 2013 - 2014

Giáo án luyện thi Tiếng Anh IOE trên mạng - Lớp 5
Luyện thi IOE 2015 cấp tỉnh


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.69.19, request_method: POST, time: 29 November, 2015 05:41:14 (HANOI - VIETNAM).