» » » »

Tài liệu học kế toán - Lập bảng cân đối kế toán.

Thông tin chung về Tài liệu học kế toán.

Name: Tài liệu học kế toán

Version:

Users viewed: 124

Downloads: 124

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 11 Apr, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 11 Apr, 2013


Operating System: Tài liệu

Short description: Lập bảng cân đối kế toán

Platform/OS: File Word/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

I- Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

II- Biểu hiện phương pháp tổng hợp cân đối .

1- Giá trị biểu hiện: Tiền.

2- Tại một thời điểm nhất định.

Đặc điểm:

Số liệu chỉ phản ánh tình trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

Có tính tổng kết toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

3- Tác dụng:

Thấy được toàn bộ giá trị tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn hình thành tài sản đó.

Đánh giá khái quát tình hình tài chính, sự biến động tăng giảm của nguồn vốn chủ sở hữu.

4- Nội dung và kết cấu của bảng: Xuất phát từ yêu cầu biểu hiện hai mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp: Tài sản gồm những gì và tài sản do đâu mà có nên kết cấu của bảng được xây dựng theo 2 bên hoặc hai phần:

A- PHẦN TÀI SẢN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần). Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

B- PHẦN NGUỒN VỐN:

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:

- Nợ phải trả.

- Nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất.

Hai bên của bảng phản ánh hai mặt khác nhau tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xét về mặt lượng thì bao giờ cũng có:

Tài sản = Nguồn vốn

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu

Tính bằng nhau biểu hiện tính cân đối. Tính cân đối là tính chất cơ bản của Bảng Cân Đối Kế Toán.

VD: Lập bảng cân đối kế toán

Download tài liệu để xem chi tiết hơn

Phần mềm Tài liệu học kế toán có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: File Word. Tài liệu học kế toán được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Tài liệu học kế toán ngay

Tìm thêm: tài liệu kế toán, cách lập bảng cân đối kế toán, lý thuyết bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán cho kế toán viên, tải bảng cân đối kế toán, lập bảng cân đối kế toán, tài liệu học kế toán, download tài liệu học kế toán, download tài liệu học kế toán free, free tài liệu học kế toán download, .

Giao diện


Tài liệu học kế toán

Thảo luận về "Tài liệu học kế toán" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Tài liệu học kế toán hoặc liên quan

Tập hợp biểu mẫu sổ kế toán
Tài liệu kế toán

Kế toán máy
Học kế toán trên máy vi tính

Tài liệu 15 đề thi kế toán

Bảng cân đối kế toán
Ban hành Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Sách Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan
Tài liệu bổ sung các kiến thức về kế toán

Lý thuyết kế toán đại cương
Tài liệu tham khảo chuyên ngành kế toán

Bảng cân đối kế toán
Theo Quyết định 15

Sách kế toán 2009
Tài liệu cho nghành kế toán

Sách kế toán doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản kế toán theo quyết định số 15

Kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng
Tài liệu báo cáo thực tập

A-Excel Phần mềm kế toán
Bộ phần mềm làm kế toán bằng Excel dành cho người làm kế toán

Bảng cân đối kế toán
Ban hành theo QĐ 15

Phần mềm kế toán Misa
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán - Công nợ
Kế toán công nợ Doanh nghiệp

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO
Tài liệu biểu mẫu Kế toán

Phần Mềm Kế Toán - Công Nợ miễn phí
Phần mềm kế toán dành cho cá nhân và doanh nghiệp

1C: Kế toán 8 8.2
Phần mềm kế toán tốt nhất

ACsoft SME
Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

Luận văn kế toán tiền lương
Tài liệu luận văn chuyên ngành kế toán

Bài tập kế toán NH Có lời giải
Tài liệu kế toán ngân hàng


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.130, request_method: POST, time: 21 November, 2015 02:04:58 (HANOI - VIETNAM).