» » » »

Tài liệu môn hóa học - chuyên đề axitcaboxylic thi đại học 2007-2012.

Thông tin chung về Tài liệu môn hóa học.

Name: Tài liệu môn hóa học

Version:

Users viewed: 487

Downloads: 666

Comments: 0

Category: Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 29 Mar, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 29 Mar, 2013


Operating System: Tài liệu

Short description: chuyên đề axitcaboxylic thi đại học 2007-2012

Platform/OS: File Word/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

[KW]AXIT CABOXYLIC[/KW] TRONG CÁC [KW]ĐỀ THI ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG(2007-2012)[/KW]

Câu 1: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam

muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)

A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. HC≡C-COOH. D. CH3-CH2-COOH.

Câu 2: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới

trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

A. 55%. B. 50%. C. 62,5%. D. 75%.

Câu 3: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác

dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu

được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.

Câu 5: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.

Câu 6: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch

NaOH 2,24%. Công thức của Y là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH.

Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 43,2 gam. B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam.

Câu 8: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là

A. axit acrylic. B. axit propanoic. C. axit etanoic. D. axit metacrylic.

Câu 9: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

Câu 10: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là:

A. (T), (Y), (X), (Z). B. (X), (Z), (T), (Y). C. (Y), (T), (Z), (X). D. (Y), (T), (X), (Z).

Câu 11: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. C2H5COOH và HCOOC2H5. B. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3.

C. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO. D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được

2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung

dịch

Phần mềm Tài liệu môn hóa học có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: File Word. Tài liệu môn hóa học được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Tài liệu môn hóa học ngay

Tìm thêm: tài liệu môn hóa học, download tài liệu môn hóa học, download tài liệu môn hóa học free, free tài liệu môn hóa học download, tài liệu axitcaboxylic, chuyên đề axitcaboxylic, trắc nghiệm axitcaboxylic, câu hỏi axitcaboxylic, .

Giao diện


Tài liệu môn hóa học

Thảo luận về "Tài liệu môn hóa học" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Tài liệu môn hóa học hoặc liên quan

Kryptel
Tiện ích mã hóa dữ liệu

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa
ôn thi đại học

RiccoVPN Free
Mã hóa đường truyền

EasyLock
Giải pháp mã hóa dữ liệu, bảo vệ dữ liệu

CryptoExpert
Mã hóa dữ liệu của bạn vào trong một ổ đĩa ảo

300 Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học
Tài liệu hóa học phổ thông

ToolWiz BSafe
Mã hóa dữ liệu cá nhân miễn phí

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học lớp 10
Tài liệu bồi dưỡng Hóa

@MAX SyncUp
Tiện ích sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu

Tài liệu trắc nghiệm khách quan môn hoá học
Luyện thi đại học 2013

Bí quyết để đạt điểm cao môn Hóa học
Tài liệu học tập chia sẻ

DCCExplorer
bảo vệ dữ liệu lưu động

Tài liệu ôn thi đại học
Đề thi Đại học Toán Lí Hóa Sinh khối A và B từ năm 2007 đến 2012

AASync
Sao lưu, đồng bộ hóa dữ liệu

Môn hóa học
Ebook Đề thi và đáp án môn Hóa khối B 2009

Chuyên đề Hóa Hữu Cơ
Luyện thi đại học hóa hữu cơ cực hay

Môn hóa học
Chuyên đề nhóm cac bon- silic

chuyên đề hóa học
chuyên đề điện phân cực hay

Digital Vault
Mã hóa, ẩn và bảo vệ file và thư mục

Chuyên đề halogen
Tài liệu thi đại học môn hóa


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | WebHosting by DreamHost | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.218, request_method: POST, time: 01 December, 2015 22:42:12 (HANOI - VIETNAM).